Ultrases anyklaýyş ulgamy, Doppler ultrases - Dawei lukmançylyk
EKG we hassanyň monitor banneri
1920X826
17 ýyllyk ýubileý

Dawei näme berip biler?

Dawei näme berip biler?

Maksadyňyz: çykdajylaryň netijeliligini gazanmak bilen saglygy goramagyň hilini ýokarlandyrmak

Üstünlikli diagnoz meseläniň ýarysy, meseläňizi çalt çözmek beýleki ýarysydyr.Bagtymyza, tälim alan inersenerlerimiz ikisinde-de hünärmen.Iň oňat çözgüt tapjakdygyňyzy anyklamak üçin ähli prosesi ara alyp maslahatlaşarys.

köpräk oka

soňky habarlar

Koprak oka

MSK Ultrases enjamlary bilen diagnozlary ösdürmek

MSK Ultrases enjamlary bilen diagnozlary öňe sürmek MSK Ultrases enjamy näme?Süňk-skelet (MSK) ultrases barlagy ýöriteleşdirilen ...
MSK Ultrases enjamlary bilen diagnozlary ösdürmek

MSK U bilen diagnozlary ösdürmek ...

Diagnony öňe sürmek ...
Iň soňky hassahananyň ýatýan monitorlary bilen hassalaryň idegini güýçlendirmek

Näsaglara idegi güýçlendirmek ...

Sabyrlylygy güýçlendirmek ...
Dawei Medical 3D Ultrases enjamy satylýar

Dawei Medical 3D Ultrases Ma ...

3D Ultrases Ma ...

sergi suratlary

Koprak oka
Dawei Medical bilen Hindistan Medicall Chennai Expo-da duşuşyň

India Medicall Chen-de duşuşyň ...

Biz ähli tapawutly müşderilerimizi bize gelip görmäge tüýs ýürekden çagyrýarys.
Bu has gowy baglanyşyk gurmak üçin uly garşylyk bolar!Ol ýerde görüşeris!

Şanhaý bahary 2023 CMEF sergisinde EKG maşynlarynyň we hassalaryň monitorlarynyň baş çykyşy

EKG maşynlarynyň baş çykyşy ...

Biz ähli tapawutly müşderilerimizi bize gelip görmäge tüýs ýürekden çagyrýarys.
Bu has gowy baglanyşyk gurmak üçin uly garşylyk bolar!Ol ýerde görüşeris!

CMEF bahary 2023 üstünlikli tamamlandy

CMEF bahary 2023 gutardy ...

Biz ähli tapawutly müşderilerimizi bize gelip görmäge tüýs ýürekden çagyrýarys.
Bu has gowy baglanyşyk gurmak üçin uly garşylyk bolar!Ol ýerde görüşeris!